TE-TLRG02:ไฟจราจร เขียวแดง เหล็ก

รหัสสินค้า : TLRG02

ราคา

3,600.00 ฿


4,000.00 ฿

 (-10%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 3,600.00 ฿

-ไฟจราจร หลอด LED outdoor 100mm

-ใช้ไฟ 220VAC

-ไฟสีเขียว แดง เต็มหน้า

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 15,916