Roger Set Access Control PRT12 OUTDOOR พร้อมอุปกรณ์ประตู 1 ชุด รับประกัน 1ปี

รหัสสินค้า : PRT12S

ราคา

10,900.00 ฿


17,900.00 ฿

 (-39%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 10,900.00 ฿

รายละเอียด:

รายละเอียด: Roger Access Control Outdoor set 

ราคาพิเศษในชุดประกอบด้วย 

1. Access Control PRT12 OUTDOOR 1 Set

2. Power Supply 220V - 12 VDC 1 Set

3. Magnetic Lock 600 PL 1 Set

4. Exit Switch 1 Set

5. Proximity Card 50

PRT 12 Outdoor 

คุณสมบัติขอลตัวเครื่องอ่านบัตรไร้สัมผัส รุ่น PRT12 

+ระบบควบคุมการเข้าออกประตู 

+รองรับผู้ใช้งานได้ 120 คน 

+สามารถใช้บัตร/รหัส หรือ ให้ทาบบัตรและกดรหัส 

+สามารถตั้งรหัสได้ 3 หลักถึง 6 หลัก 

+ระยะอ่านบัตรได้ถึง 12 ซม.(ISO Cards) 

+สามารถโปรแกรมได้จากหัวอ่าน 

+ต่อเชื่อมสวิทซ์กดออก(Exit Buttom)ได้หลายจุด 

+สามารถตั้งความสามารถผู้ใช้งานได้ 3 ระดับ 

+ผู้ใช้ที่เปิด/ปิดหัวอ่านและเปิด/ปิดประตูได้ 

+ผู้ใช้ที่เปิด/ปิดหัวอ่านได้อย่างเดียว 

+ผู้ใช้ที่เปิด/ปิดประตูได้อย่างเดียว 

+ใช้งานง่ายลำดับผู้ใช้อ้างอิงตำแหน่ง 000-119 

+มีสวิทซ์ป้องกันการงัดแงะ 

+มีไฟแสดงการทำงานของหัวอ่าน 

+ติดตั้งภานนอกอาคารได้กันน้ำ 100 % 

เหมาะสำหรับ 

1.ประตูทางเข้า-ออก ภายนอกสำนักงาน บริษัท ร้านค้า 

2.ประตูห้องสำคัญ เช่น ห้องเก็บพัสดุ ห้องบัญชีการเงิน ห้องผู้บริหาร 

ห้องเก็บเครื่องมือและของมีค่า ห้องศูนย์ข้อมูล 

3.ประตูทางเข้า หอพัก อพาร์ทเมนท์ คอนโด โรงแรม 

4.สถานที่ๆไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า

รับประกัน 1 ปี  

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 9,166